Kost & Hälsa – Vad ska man tänka på?

Det vi människor oftast strävar efter här i livet är att må bra. Vi vill alltså att vår hälsa ska vara så bra som möjligt. Det finns många vägar till en bra hälsa, jag kommer inte att beskriva alla i den här texten då de flesta människor har helt olika syn på vad som är en god hälsa och vad som inte är en.

Man kan dela upp sin hälsa i två stycken delar, den fysiska hälsan och den psykiska hälsan. Den fysiska hälsan brukar vara lättast att påverka om man inte har någon sjukdom eller skada som sätter stopp för det. Lyckas man förbättra sin fysiska hälsa brukar oftast den psykiska hälsa bli bättre också.

Det finns flera olika sätt att förbättra sin fysiska hälsa, de två viktigaste är kost och motion. Det är välkänt att många matvaror är sämre för våra kroppar än andra, t.ex ökar risken för hjärtfel om man dricker mycket läsk. En annan sak som de flesta människor nog har hört är att grönsaker är nyttigt – vilket stämmer alldeles utmärkt, det innebär dock inte att vi ska undvika kött.

För att veta vad som är en hälsosam kost har två olika modeller tagits fram, kostcirkeln och tallriksmodellen. Kostcirkeln berättar vad man bör äta varje dag men inte hur mycket man bör äta, det berättar däremot tallriksmodellen.

Kostcirkeln är indelad i sju olika huvudgrupper. Man bör äta något från alla huvudgrupper varje dag enligt rekommendationerna.
Huvudgrupperna är uppdelade efter matvaror som har liknande näringsvärden och motsvarar varandra. Ett exempel på en huvudgrupp är mejeriprodukter som innefattar bland annat mjölk, yoghurt och grädde.

Tallriksmodellen är uppdelad i tre olika delar, stärkelse, fiber och protein, och anger proportionerna mellan dessa tre delar. Delen stärkelse (t.ex ris, pasta och potatis) ska utgöra cirka 40 % av måltiden medan andelen fiber per måltid också ska vara cirka 40 %, exempel på fiber kan vara olika frukter och grönsaker. Den sista delen är protein som ska utgöra cirka 20 % av måltiden. Protein hittar man i kött, fisk och flera baljväxter.

Kombinerar man kostcirkeln och tallriksmodellen kan man se till att äta hälsosamt och på så sätt förbättra sin hälsa. 

Privacy Policy