Vikten av motion för en hälsosam livsstil

Daglig motion är viktig för alla, ung som gammal. En sammanlagd mängd motion på minst 30 minuter bör försöka uppnås varje dag. Det måste inte vara idrottande på elitnivå; var och en bör motionera efter egen förmåga.

Det är ett faktum att daglig motion har positiva hälsoeffekter och då inte bara tack vare de glädjegivande endorfiner den frigör. Genom att lägga en halvtimme per dag på att motionera kommer du uppleva att du sover bättre, får mer energi och blir sjuk betydligt mer sällan än om du slarvade med motionen. Att träna har även en avslappnande effekt som dokumenterat hjälper till att lindra stress.

För någon med en hektisk vardag kan det verka svårt att hinna med en halvtimmes motion varje dag, men det är ofta möjligt och på betydligt enklare sätt än man tror. Till en början kan det räcka med att lämna bilen eller busskortet hemma och gå till arbetet eller skolan. Vid längre sträckor kan cykel vara ett substitut, förutsatt att färdvägen är tillräckligt säker. Utöver det finns många vardagssysslor som ”omedvetet” tränar kroppen, t.ex. att springa upp och nedför trapporna efter matkassar ett antal gånger i veckan eller att klippa en tungklippt gräsmatta. Denna vardagsmotion i kombination med ”medveten” motion ett par gånger i veckan är tillräcklig för att du ska börja upptäcka de fördelar träningen för med sig.

Finns tiden och intresset är det naturligtvis även bra att utöka träningen utefter sina egna intressen och möjligheter. Alla trivs inte i gymmiljöer och tränar hellre i skogen medan andra bara klarar av att springa på löpband. Det finns inga rätt och fel; all motion är bra motion och det kanske viktigaste av allt är att inte pressa sig själv för hårt. Motion må vara livsviktig, men ska också vara rolig – annars motverkar den sitt syfte.

Privacy Policy