Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan
Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan

Lime Simple Syrup

Kroppen mår bra av rörelse. För att optimera hälsan bör du bli andfådd och ansträngd under några tillfällen varje vecka. Att även röra på dig under dagen är betydelsefullt för bra mående.

Fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika folksjukdomar. Motion gör helt enkelt gott både för kroppen och själen. När du rör på dig regelbundet och varje dag förbättras din hälsa och du kan bli piggare. Ditt humör påverkas också av motion eftersom när du tränar frigörs endorfiner vilket får dig att må bra. Du tål även bättre stress och kan ta dig an livets påfrestningar på ett bättre sätt.

Undvik att sitta stilla för länge

En vuxen person behöver ungefär 150 minuters motion som är måttligt ansträngande varje veckan. Med måttligt ansträngd menas att du bör få en ökad puls och bli andfådd. Den fysiska aktiviteten är bra att sprida ut över veckans alla dagar. Det är även betydelsefullt att träna både kondition och styrka för att få ett optimalt välmående. Att sitta stilla för mycket är inget som bidrar till en bättre hälsa utan tvärtom. Om du har ett stillasittande arbete är det bra att röra på dig emellanåt, helst en gång var 30:e minut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *