Kost och hälsa
Kost och hälsa

Kost och hälsa

Psykisk och fysisk hälsa

Din hälsa omfattar både psykisk och fysisk hälsa. De båda hänger ihop och påverkar varandra. Genom att införa goda vanor i livet kan du förbättra både din fysiska och psykiska hälsa avsevärt och därmed din livskvalité.

En god hälsa betyder att du mår bra både psykiskt och fysiskt. När du mår fysiskt bra är det kroppen som fungerar optimalt. Bra mat, regelbunden motion och tillräckligt med sömn är faktorer som är avgörande för att din hälsa ska vara god. Om du har en bra balans i kosten, sover ordentligt och tränar stärker du ditt immunförsvar och minskar riskerna att drabbas av diverse besvär och sjukdomar. Om du håller dig frisk och inte drabbas lika hårt av diverse sjukdomar får du en bättre livskvalité. Dessutom kan du öka din livslängd genom att vara hälsosam.

Psykisk hälsa

En god psykisk hälsa betyder att du har en bra balans mellan de positiva och negativa känslorna, ditt känsloliv är i balans. Det innebär bland annat att du känner dig generellt nöjd med livet och har bra relationer med andra människor. Din fysiska och psykiska hälsa påverkar hela tiden varandra. Det är inte sällan så att om du mår dåligt psykiskt får du olika krämpor i kroppen och om du mår fysiskt dåligt påverkar det ditt sinne. Livet innehåller utmaningar som ibland är extra påfrestande. Det är därmed vanligt att må dåligt ibland. När ditt mående inte blir bättre och du går en längre period och är nedstämd är det viktigt att du söker professionell vård för att kunna må bättre. Det är otroligt viktigt att göra det. Du kan även alltid vända dig till en vän som du känner förtroende för och berätta om det som tynger dig. När du mår psykiskt dåligt är det extra viktigt att du i största möjligaste mån försöker att ta hand om den fysiska hälsan genom bra mat, sömn och motion.

Värna om din hälsa

Det finns mycket som du kan göra själv i din vardag för att öka ditt välbefinnande och må bättre. Både den fysiska och psykiska hälsan tar du hand om genom matvanorna, sömnen och att vara fysiskt aktiv varje dag. Det är även viktigt att du har bra relationer med människor som du tycker om. Människor behöver känna gemenskap för att må riktigt bra. Att göra trevliga och roliga saker är en sak som du kan göra för att må bättre psykiskt. För att få en bättre hälsa överlag behöver du införa bra vanor i ditt liv. Fundera över vad du kan göra redan idag som är ett steg mot en bättre hälsa. När du inför små men betydelsefulla förändringar i din vardag kommer du sinom tid känna av den positiva effekten åtgärderna gör för ditt mående.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *